Molema Advies  
 
Molema Advies Lichtenvoorde
 
 

Bestekservice

Wij kunen besteksposten samenstellen voor het leveren en verwerking van materialen te behoeve van de GGW sector met behulp van standaardteksten en volgens de systemathiek zoals die in pariatiar verband tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de Stichting CROW zijn overeengekomen. (RAW- systemathiek)

Het samenstellen van een bestekspost behelst een standaard resultaatsbeschrijving en de daarbijbehorende technische bepalingen voor leverantie en het aanbrengen van uw producten.

Daarnaast brengen wij voor dit product de risico's in beeld die in het veiligheidsheid en gezondheidsplan van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer kunnen worden opgenomen.

Wij hebben al voor één bedrijf Raw teksten gemaakt. LBN in Drachten. http://www.lbn.nu/