Molema Advies  
 
Molema Advies Lichtenvoorde
 
 

Projectbegeleiding

Veel civieltechnische projecten zijn complex en er wordt vanuit verschillende belangen en
disciplines naar gekeken. Om tot een goede oplossing te kunnen komen wordt het creëren van
draagvlak hierbij steeds belangrijker. Als projectcoördinator verzorgt Molema Advies uw project
vanaf het eerste stadium tot en met oplevering.

Wij treden op als partner en adviseur en zorgen voor de organisatorische begeleiding van uw project.
Wij weten hoe we mensen bij elkaar kunnen krijgen en kunnen motiveren, hoe we samenwerking kunnen
bevorderen en welke disciplines het best inzetbaar zijn. Molema Advies heeft veel ervaring opgedaan in
het opstarten en begeleiden van projecten in verschillende gemeentes.

Dit waren verschillende soorten projecten waaronder:

  • rioleringprojecten onderhouden en nieuwe aanleg
  • project afkoppelen van verhard oppervlak
  • reconstructie van wegen, aanleg van sportvelden
  • ruilverkavelingsprojecten
  • afkoppen van verhard oppervlak en het infiltreren van oppervlaktewater in de bodem
  • reconstructie van industriegebieden
  • verschillende verlichtingsprojecten